X
تبلیغات
آفرود و شاسی بلند
سلام به دوستان سافاری سوار

و یکی دیگه از بهترین سافاری ها

نیسان سافاری مدل 1992 - بیرنگ - 4در - سرمه ای نقره ای

نیسان سافاری
نیسان سافاری-سرمه ای نقره ای-شیشه برقی -جفت کولر - کاملا فابریک دست نخورده - فنر لول-تودوزی فابریک و سالم- زیبا -موتور و گیربکس و فنی کلا سالم و به شرط - تک استارت روشن - کم مصرف - تمام بوش ها و سیبک های زیربندی عوض شده- رینگ و لاستیک 4حلقه گل جنگی نو-بی رنگ
تضمینی - طحانی

09123401171


برچسب‌ها: نیسان سافاری , فروش نیسان سافاری , عکس نیسان سافاری , سافاری خارجی , نیسان خارجی

تاريخ : جمعه 15 فروردین1393 | 11:18 AM | نویسنده : علی طحانی |
سلام به دوستان آفرودی

همانطور که میدانید خیلی از دوستان ما سفر های نوروزیشان بر اساس طبیعت گردی و دیدن جای های ایران بود.

یکی از دوستان خوبمان که امسال یک تویوتا 3اف فوق سالم خریدن و سفر نوروزی رو

با این ماشین رفتن و برایمان سفرنامه اش را نوشتن -


با تشکر از آقا پیمان خواجه حسنی برای این سفرنامه ی زیبا


ﺧﺪاﻭﻧﺪ ﺑﺰﺭﮒ.ﺭا ﺳﭙﺎﺱ
ﻳﻚ ﺳﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺖ
ﺭﻭﺯ ﻳﻜﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺗﻬﺮاﻥ ﺭا ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺎﺭﻙ ﻣﻠﻲ ﻛﻮﻳﺮ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭاﺯ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺳﻤﺖ ﻭﺭاﻣﻴﻦ ﻭاﺭﺩ ﭘﺎﺭﻙ ﺷﺪﻳﻢ ﻛه ﺑﻌﺪ اﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺯﻳﺒﺎ و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻬﺮاﻡ ﺭﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ اﺯ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻗﺼﺮ ﺭا ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻩ و ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺮﻧﺠﺎﺏ ﺭاﻩ اﻓﺘﺎﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ اﺭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ ﻣﺠﻴﻄ ﺑاﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻭﺩ و ﭘﻴﭽﻴﺪن ﺑﺴﻤﺖ ﺭاﺳﺖ ﺭاﻫﻲ ﻣﺮﻧﺠﺎﺏ ﺷﺪﻳﻢ, ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺯﻳﺒﺎﻫﻴﻬﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ وﺑﺎﻋﺚ ﺁﺭاﻣﺶ ﻣﻴﮕﺮﺩﻳﺪ, ﺣﻮاﻟﻲ ﻏﺮﻭﺏ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺭﺩﻱ ﻣﺮﻧﺠﺎﺏ اﺯ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﺭﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻮا ﻫﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ, ﻣﺴﻴﺮ ي ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩاﺷﺘﻴﻢ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭاﻥ ﮔﻠﻲ ﻭﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﺑﻮﺩ, ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﻻ و ﻛﻤﻚ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺯ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺬﺷﺘﻴﻢ و ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﻪ اﻱ ﻣﺮﻧﺠﺎﺏ ﺭﺳﻴﺪﻳﻢ, ﺷﺐ اﻭﻝ ﺭا ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﭗ ﻛﺮﺩﻳﻢ و ﭼﺎﺩﺭﻫﺎ و ﺁﺗﺶ ﺭا ﺑﺮاﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻴﻢ ,اﻭاﺧﺮ ﺷﺐ و ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﺎﻣﺪاﺩ اﺑﺮ ﺳﻴﺎﻫﺲ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺷﺮﻭع ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺵ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺷﺐ ﺭا ﺑﺎ ﺻﺪاﻱ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭاﻥ و ﺗﻜﺎﻧﻬﺎﻱ ﭼﺎﺩﺭ ﺗﻮﺳﻄ ﺑﺎﺩ ﺳﭙﺮﻱ ﻛﺮﺩﻳﻢ ,ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﺭاﻥ و ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺁﺭاﻣﺶ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﺩﺭ ﻛﻤﭗ ﺣﻜﻤﻔﺰﻣﺎ ﺑﻮﺩ, ﺻﺒﺢ.ﭘﺲ اﺯ ﺻﺮﻑ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮﺏ و ﺩﻟﭽﺴﺐ ﺑﺮاﻱ ﺑﺎﺯﻱ و ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺭاﻫﻲ ﺭﻣﻞ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ ﻣﺮﻧﺠﺎﺏ ﺷﺪﻳﻢ, ﭼﺸﻢ اﻧﺪاﺯ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻮﺩ ,ﺩﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻧﻤﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﺭا ﺩاﺷﺘﻴﻢ ﻭﻳﻚ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺯ ﻛﻮﻳﺮ ﻧﻮﺭﺩاﻥ اﺯ ﺁﻥ ﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ و ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﭙﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﺷﻨﻲ ﺑﻮﺩ 
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻗﺴﻤﺖ اﻭﻝبرچسب‌ها: سفرنامه ی کویر , عکس کویر , کویر زیبا , آفرود کویری , کویر مرنجاب

تاريخ : جمعه 15 فروردین1393 | 11:9 AM | نویسنده : علی طحانی |
سلام به دوستان عزیز

انگار همین دیروز بود که داشتم تبریک سال نو 91 به 92 رو مینوشتم . یک سال درکنار شما گذشت . همانطور که خودتان میدونید وضع کار در سال قبل بسیار افتضاح بود - در همه ی رشته ها - و ما در باهم در کنارهم این سختی هارو پشت سر گذاشتیم و سربالایی زندگی رو پر گاز رفتیم بالا.

یک مروری بر سال گذشته داشته باشیم:

-بالا و پایین شدن دلار خیلی استرس به ما و دیگر لوازم فروش ها وارد کرد و اخرش هم همه ناراضی از بحران اومدن بیرون

-همچنان ما با سافاری دیزل 1994 به سر میبریم و در کنار ان چندتایی پاترول و سافاری و تویوتا و... هم برای خرید و فروش داریم

-در خیلی از استان ها مسابقات برگزار شد و دوستان وبلاگ و سایت شرکت کردند و برنده شدن

-چندتایی هم سافاری و پاترول و پاجیرو خرید و فروش شد که رضایت بخش بود

-و لوازم پیکاپ و سافاری و پاترول و... هم به دست دوستان در تمام نقاط ایران رسوندیم

خلاصه اینکه ما کل سال رو با شما و اتفاقاتی بودیم که در ذهنمان حک میشود و خاطرات شیرینش مارو همیشه به یاد شما میاندازه


سال 1392 هم به پایان رسید و با خاطرات خوب و شیرینی که با هم داشتیم به دفتر خاطراتمان میسپاریمش و به استقبال سال جدید 1393 میریم. انشالله که در سال جدید در کنار هم با هم روز های خوب و به یادمان تری داشته باشیم.

به امید پیشرفت روز افزون کشور و ایرانی ها


با تشکر از دوستانی که برایمان اس ام اس تبریک فرستادند.

با تشکر از دوستانی که امسال با ما در وبلاگ و آفرود و معاملات و... همراهی میکردند و خاطرات خوبی به یادمان گذاشتند.

با تشکر از همه ی کسانی که لطف کردند و از ما در شهر ها و زمان های مختلف پذیرایی کردند.

با تشکر از همه ی کسانی که با وجود امکانات کم ما با ما همراه بودند

با تشکر از دوستانی که مثل هر سال برایمان محصولات خود یا صنایع دستی شهر خود را برایمان فرستادند

با تشکر از دفتر و بارانداز کویر فرحزاد برای لطف همیشگی و ارسال صنایع کویری

با تشکر از دوستان کردستان و کرمانشاه و جنوب برای ارسال هدیه های سال نو

با تشکر از دوستان تبریز برای ارسال محصولات

با تشکر از همه ی دوستان ما

و هدیه ی ما برای شما دوستان همیشگی و 5 ساله ی آفرود

لوگوی سایت خودمون ( همون که ساختیم و دشمنان حک کردن و اطلاعات رو پاک کردن - ولی دامنه و اسم سایت به نام ما ثبت شده) چاپ کردیم و پشت شیشه ی ماشین ها میچسبانیم - سعی میکنم به تمام شهرستان ها ارسال کنمو به رابطمون در شهرستان ها بدهیم و شما از انها بگیریند

لوگو برای همه ی دوستان مجانی و هدیه ی ما به شماست - انشالله که خوشآیند باشد


یادمان باشد بر سر سفره ی هفت سین و موقع تحویل سال همدیگر رو دعا کنیم - خیلی از دوستان بهمون التماس دعا گفتن

یکی از دوستان پدرشان سرطان گرفتن و یکی دیگر از دوستان خانم شان سرطان گرفته و یکی دیگر از دوستان فرزند 5 ساله اش به بیماری سختی مبتلا است - حتما برای دوستان دعا کنید - مارو هم از دعای خیرتان دریغ نفرمایید و خدارو شاکر باشیم برای همه ی نعمت هایی که به ما داده


سال نو مبارک

علی و محمد طحانی فینی


09123401171 محمد طحانی

09376958762 علی طحانی

تاريخ : چهارشنبه 28 اسفند1392 | 12:16 PM | نویسنده : علی طحانی |
سلام به دوستان

خرید و فروش انواع دودیفرانسیل و ماشین های دیزل سواری

انواع نیسان پاترول و پتفایندر و سافاری و...

انواع تویوتا لندکروز و هایس و هایلوکس و...

انواع میتسوبیشی پاجیرو و ون و وانت

انواع ون هیوندا و...
09123401171 طحانی

ادرس: تهران - شرق تهران

لطفا از قبل هماهنگ کنید

ALITAHANIF@YAHOO.COM


برچسب‌ها: خرید و فروش شاسی بلند , خرید و فروش انواع دودیفرانسیل , ماشین های دیزل سواری , انواع نیسان پاترول و پتفایندر و سافاری و

تاريخ : دوشنبه 12 اسفند1392 | 7:11 PM | نویسنده : علی طحانی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.